Fietsbrug Oude Rijn

Tussen de Duyfraklaan en de wijk Oegstgeest aan de Rijn in Oegstgeest komt een brug voor voetgangers en fietsers over de Oude Rijn. De brug wordt ontwikkeld door Strukton Infratechnieken en is ontworpen door hun architect Syb van Breda. Door faillissement van de staalleverancier wordt de brug in maart 2019 opgeleverd, in plaats van november 2018. De realisatie van de brug is een gezamenlijk project van Provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en gemeente Oegstgeest.

Ontwerp

Impressie fietsbrug Oude Rijn

De realisatie van de brug is begin 2017 aanbesteed. Strukton Infratechnieken met architect Syb van Breda en Co heeft de aanbesteding gewonnen. Tijdens de informatieavond voor de omgeving op 16 mei 2017 is de opdracht definitief aan deze partij gegund.

Het ontwerp is een slanke draaibrug van staal. De brug draait horizontaal open. Het draaipunt ligt aan de kant van Valkenburg. Het draaiende deel wordt in balans gehouden door een 12 meter hoog, schuin oplopend tegengewicht; een pyloon.

Op onder andere het thema beeldkwaliteit scoorde de brug hoog. Volgens de jury is de brug rank en slank en opvallend. Door de pyloon heeft de brug een eigen karakter in het gebied. Doordat de brug aan de onderzijde maar 2 steunpunten heeft, is het zicht vanaf het water onder de brug door goed.

Bekijk het ontwerp in een animatiefilmpje:

Impressie fietsbrug Oude Rijn

Aanleg

De aanleg van de brug is gestart. Aan de kant van Valkenburg en aan de kant van Oegstgeest wordt onder andere aan de landhoofden op de oevers gewerkt. Het stalen brugdeel wordt in de fabriek gemaakt, en na de zomer naar de Oude Rijn vervoerd. Maart 2019 wordt de brug in gebruik genomen.

In mei zijn de heiwerkzaamheden gestart. Die duren ongeveer 6 weken.

Op de luchtfoto zijn de werkzaamheden schematisch aangegeven.
Palen en damwanden kunnen worden geheid en getrild. Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van triltechnieken, omdat dit minder hinder (trillingen en geluid) voor de omgeving veroorzaakt.

Luchtfoto heiwerkzaamheden fietsbrug

Inloopspreekuur

Mocht u meer informatie willen over het project of heeft u nog vragen, bent u van harte uitgenodigd bij het inloopspreekuur op de eerste maandag van de maand om 11.00 uur bij de bouwkeet aan de Oegstgeestzijde.

Vanaf nu kunt u ons volgen op Facebook:

Omgevingsmanager Albertine Tjeenk Willink

Namens Strukton Infratechnieken stel ik me graag voor als omgevingsmanager voor de bouw van de fietsbrug. Samen met mijn collega Jeannet Koomans vorm ik de ‘brug’ tussen de bouwers en de mensen die in het gebied wonen en werken.

U kunt me bereiken via:

Of kom langs op het inloopspreekuur voor een persoonlijk gesprek. Komt het tijdstip niet uit? Dan kom ik graag op een ander moment bij u langs.

Naar het overzicht