Buitenruimte Nieuwbouw Zwembad Katwijk

Het zwembad Aquamar in Katwijk aan Zee heeft plaatsgemaakt voor een nieuw zwembad. Nu het nieuwe zwembad Aquamar geopend is wordt op de plek van het oude zwembad de buitenruimte opnieuw ingericht.

Projectbeschrijving

De vernieuwde buitenruimte zal bestaan uit een nieuw marktplein, een waterspraypark (behorend bij het nieuwe zwembad), een openbare speeltuin en parkeerplekken voor fietsen en auto’s voor bezoekers van het nieuwe zwembad, de Groen van Prinstererschool en de Triumfatorkerk.

Planning en fasering

Ontwerpfase

In samenspraak met de omgeving is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe buitenruimte. Dit ontwerp is 18 januari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

Sloop

Het oude zwembad is inmiddels gesloopt. Alle materialen zijn gescheiden en apart van het sloopterrein afgevoerd, zodat het kan worden gerecycled.

Uitvoeringsfase 1

Tijdens fase 1 wordt de voorruimte van de buitenruimte opnieuw ingericht. Hier worden een waterspraypark, dat bij het nieuwe zwembad hoort, en een openbare speeltuin geplaatst. Begin 2019 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Het grootste gedeelte is in gebruik genomen. Na de bouwvak wordt de rest van de werkzaamheden afgerond.

Uitvoeringsfase 2

Direct na de bouwvak op 19 augustus 2019 starten de werkzaamheden van fase 2. Tijdens fase 2 wordt het nieuwe marktplein aangelegd. De verwachting is dat de werkzaamheden voor fase 2 voor eind 2019 zijn afgerond. Meer informatie over het nieuwe marktplein vindt u op www.katwijk.nl/marktplein.

Visie

Bij het realiseren van de nieuwe buitenruimte is met een aantal zaken rekening gehouden om de functionaliteit en de ruimtelijke kenmerken van het gebied te versterken en verbeteren.

Zo worden verschillende elementen verweven in een speels duinlandschap om te verwijzen naar de oorspronkelijke kenmerken van het gebied in Katwijk aan Zee. Ook het kleurgebruik van de gebruikte materialen sluit aan op het thema ‘duinlandschap’.

Daarnaast is er in het ontwerp veel aandacht voor sporten en bewegen. De speeltuin nodigt bijvoorbeeld uit tot bewegen, glijden, rennen en spelletjes zoals tikkertje. Het ontwerp is gericht op kinderen tot een jaar of 11.

Het nieuwe marktplein wordt aantrekkelijker gemaakt, zodat het kwalitatief goed aansluit op het nieuwe zwembad Aquamar en de vernieuwde omgeving. Ook wordt het plein zo ingericht dat water makkelijk kan worden afgevoerd. 

Participatie

Het ontwerp voor de buitenruimte is gemaakt in samenspraak met onder anderen de direct omwonenden en leerlingen van de Groen van Prinstererschool.

29 Oktober 2018 vond een informatiebijeenkomst plaats waarbij het ontwerp is gepresenteerd en aandacht is besteed aan de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Naar het overzicht