Brouwerstraat, Oegstgeesterweg, Rijnsburgerweg

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Rijnsburg

De Raad van State heeft op 8 februari 2012 de bestemmingsplannen voor De Kleipetten, De Horn en Kamphuizerpolder 2004 en de Hoofdverkeersstructuur Rijnsburg goedgekeurd.

Met deze goedkeuring kon een start worden gemaakt met de voorgenomen verkeersmaatregelen voor Rijnsburg.

Waarom zijn de verkeersmaatregelen nodig?

Dit heeft te maken met de toekomstige verkeersstroom. Deze is nog steeds groeiend in Rijnsburg. Wanneer we niets doen dan worden de routes Oegstgeesterweg–Sandtlaan en Oegstgeesterweg–Brouwerstraat steeds drukker. De leefbaarheid en veiligheid staan dan ernstig onder druk.

Ook moet Rijnsburg aan de zuidzijde bereikbaar blijven. De Rijnsburgerweg is een van de weinige uitvalswegen van het dorp. Ontwikkelingen zoals de nieuwbouw in het dorp en de uitbreiding van de Flora zorgen ervoor dat de weg nog drukker wordt gebruikt. De verluwing van de Brouwerstraat en Oegstgeesterweg zorgt ervoor dat de verkeersdruk op de Rijnsburgerweg minder wordt.

Meer informatie

Brouwerstraat

Als eerste is de Brouwerstraat en de Noordwijkerweg tot aan de brug over het kanaal opnieuw ingericht. Deze weg is ingericht als 30 kilometer-weg. 

Meer informatie

Oegstgeesterweg

De tweede maatregel die is genomen, is het opnieuw inrichten van de Oegstgeesterweg tussen de rotonde en de Lange Vaart. Ook deze weg is ingericht als 30 kilometer-weg.

Meer informatie

Rijnsburgerweg

De derde maatregel is het verdubbelen van de Rijnsburgerweg tussen de rotondes en het uitbreiden van de capaciteit van de rotondes. De Rijnsburgerweg blijft een 50 kilometer-weg en wordt verbreed van 1x2-rijstroken naar 2x2-rijstroken. Daarnaast worden de rotondes zo aangepast dat zij meer verkeer kunnen verwerken.