Actieplan Verkeersveiligheid

Met het Actieplan Verkeersveiligheid brengen we in kaart op welke plekken in de gemeente extra aandacht nodig is voor verkeersveiligheid. Ook vragen we aandacht voor veiliger gedrag in het verkeer, vooral rond scholen en speelplekken.

Bekijk het Actieplan Verkeersveiligheid

Aanleiding

Het wordt steeds drukker op straat. Ook het gedrag van mensen in het verkeer verandert. Hierdoor gebeuren er vaker ongelukken, vallen er meer slachtoffers en voelen mensen zich sneller onveilig op de weg. Vooral (fietsende) jongeren en senioren ervaren vaker problemen in het verkeer. Met het Actieplan Verkeersveiligheid willen we ervoor zorgen dat iedereen veilig kan (blijven) deelnemen aan het verkeer.

Knelpunten

Samen met de wijkraden, wijkagenten, lokale fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een top 10 van knelpunten opgesteld. Op deze plekken zijn maatregelen nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Bij de op- en afrit N206 aan de Ambachtsweg/Hoorneslaan ontstaan regelmatig onveilige situaties met autoverkeer en overstekende (brom)fietsers. We onderzoeken de mogelijkheden om hier verkeerslichten te plaatsen. Ook kijken we of het aanpassen of afsluiten van de fietsoversteken kan helpen. Op korte termijn willen het rechts-afslagvak van de Ambachtsweg naar de oprit N206 als proef afsluiten.

De plek voor de fietsers en wie er voorrang moet krijgen bij de zijstraten, is soms onduidelijk. Om de voorrangssituatie te verduidelijken, willen we extra verkeersborden en belijning plaatsen. Voor snelle fietsers (zoals wielrenners) moet een aparte strook komen aan de zeezijde van de boulevard. Bij de aanleg van nieuw asfalt willen we de fietsstrook aan de kant van de woonhuizen verbreden.

De verkeersregels bij dit kruispunt zijn voor veel mensen onduidelijk. We onderzoeken hoe we de verkeersregels voor weggebruikers kunnen verduidelijken. De 2 parkeerplaatsen aan de kant van de Koningin Julianalaan moeten een laad- en losplek worden. Zo voorkomen we dat de rijbaan wordt geblokkeerd door auto’s die daar in- en uitparkeren.

Op sommige plekken ontstaan opstoppingen door verkeer dat wacht om over te steken. We willen meer ruimte maken bij de oversteekplaatsen zodat het veiliger blijft op het fietspad en het fietsverkeer beter kan doorstromen.

Door de inrichting van het plein aan de Turfmarkt, valt de kruising minder goed op. Om de voorrangssituatie te verduidelijken, willen we extra verkeersborden en belijning plaatsen. Fietsnietjes moeten voorkomen dat fietsers over de stoep rijden of hun fiets verkeerd parkeren.

Op de Valkenburgseweg rijdt veel (groot) autoverkeer. Om de weg veiliger in te richten voor fietsers, willen we een bredere fietsstrook maken en de maximum snelheid verlagen naar 30 kilometer per uur.

Door het knipperende verkeerslicht is het niet duidelijk wanneer autoverkeer moet stoppen voor voetgangers op de oversteek op de Oegstgeesterweg (nabij de kruising Oranjestraat/Tramstraat). Er komen zogenoemde zebrapadborden die oplichten als een voetganger op het knopje drukt om over te steken.

Op de Voorhouterweg en Bankijkerweg rijdt verkeer te hard over de kruisingen. Dit maakt het oversteken en invoegen lastig. Tot we de weg herinrichten en de maximum snelheid verlagen, willen we extra verkeersborden plaatsen.

Het is druk op de fietsroute langs het parkeerterrein aan de Noordduinse weg richting het strand. Om hier meer ruimte te geven aan fietsers willen we hier een zogeheten ‘fietsstraat’ maken. De auto mag hier als ‘gast’ meerijden naar het parkeerterrein.

De Hoofdstraat is ingericht met veel groen en verschillende stenen elementen op en langs de weg. De verkeerssituatie is hierdoor niet duidelijk en heeft niet iedereen goed zicht op de weg. We onderzoeken hoe we verkeerssituatie op dit punt kunnen verduidelijken.