Aanleg tweede zinker Katwijks kanaal

KWS Infra gaat in opdracht van de gemeente een tweede zinker (pijpleiding) onder het Katwijks Kanaal aanbrengen. Deze zinker moet ervoor gaan zorgen dat het Katwijkse rioolstelsel goed blijft werken en de opslagruimte voor water in Katwijk Noord beter wordt benut. De uitbreiding van gebieden (Valkenhorst) en de steeds vaker voorkomende grote, heftige regenbuien door de klimaatverandering maken dat er meer water moet worden afgevoerd.

Gestuurde boring

De aannemer brengt de zinker aan met een gestuurde boring. Dit is een technische manier van werken waarbij kabels en leidingen onder een kanaal, rivier of weg kunnen worden aangebracht zonder te hoeven graven.

Hoe werkt het?

Een gestuurde boring bestaat uit 3 fases:

  1. Eerst wordt er vanaf punt A (intredepunt) naar punt B (uittredepunt) een boorgat gemaakt. Als de boorkop bij punt B naar boven komt, wordt die vervangen door een ruimer. Dit is een stuk gereedschap dat een rond gat groter kan maken.
  2. De ruimer wordt met een draaiende beweging teruggetrokken naar punt A. Hierdoor wordt het boorgat groter. Is de ruimer bij punt A aangekomen, wordt deze verwijderd.
  3. Nu kan de pijpleiding door het boorgat worden getrokken.

Voor de aansluiting van de pijpleiding op het bestaande riool van de Prins Frederikdreef en de Boshuysenstraat moeten wel sleuven worden gegraven.

2 werkterreinen

Aan beide kanten van het kanaal komt een werkterrein. Maandag 29 november begint de aannemer met de inrichting ervan.

Planning en werkzaamheden

Vanaf maandag 10 januari 2022 gaan wij het bestaande riool op het nieuwe riool aansluiten. Gedurende de werkzaamheden zijn wij afhankelijk van het weer. Wanneer de winter zacht is verwachten wij 11 maart klaar te zijn. We houden u daarover op de hoogte in de KWS app.

  • Zuidzijde (kant Prins Frederikdreef) van 10 januari tot en met 18 februari
  • Noordzijde (kant Reygersberglaan) van 24 januari tot en met 11 maart

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden

Wilt u de voortgang van de werkzaamheden op de voet blijven volgen? Download dan de KWS app in de App Store (Apple) of Play Store (Google).

Vragen

Vragen over de werkzaamheden stelt u aan de omgevingsmanager van KWS, mevrouw Anja Grootendorst. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-1132 0281, via het e-mailadres agrootendorst@kws.nl en via de KWS-app.