Nieuwbouw De Windvang de Krulder

Categorieën

  • Katwijk Noord
  • Woonomgeving

De schoolgebouwen van De Windvang en de Krulder aan de van Lierestraat in Katwijk Noord zijn toe aan vervanging. De Windvang biedt speciaal basisonderwijs (sbo) aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De Krulder is een openbare basisschool (obs).

Vanuit de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, KOK Kinderopvang, Cardea Jeugdzorg en de Aloysius Stichting is een samenwerkingsrelatie ontstaan om een Integraal Kind Centrum (IKC) realiseren. Met de komst van een IKC bieden de partijen gezamenlijk een breed ontwikkelingsperspectief, waarbij onderwijs- en zorgdoelstellingen onlosmakelijk met elkaar worden verbonden.

De scholen De Windvang en de Krulder worden samen ondergebracht in een nieuw gebouw. Naast de twee scholen krijgen ook KOK Kinderopvang en Jeugdhulp Cardea een plek in het nieuwe gebouw. Zo is er voor kinderen tussen 0 en 12 jaar, naast leren ook ruimte voor ontwikkelen, spelen en ontmoeten. Bij de school wordt ook een nieuwe gymzaal gebouwd die voor meerdere doeleinden en doelgroepen te gebruiken is.

Project

De gemeente heeft samen met de besturen van de scholen en hun adviseurs gewerkt aan de uitwerking van dit project. Dit heeft geleid tot een ruimtelijk model waarin ruimte is voor een IKC gecombineerd met een nieuwe gymzaal.

Doordat de nieuwbouw kan plaatsvinden op een kleiner oppervlak, ontstaat er ruimte voor een nieuwe inrichting van de omgeving naast het IKC. Op dit moment worden er verschillende scenario’s uitgedacht voor de invulling van die ruimte. De bouw van appartementen met onder andere studio’s voor Beschermd Wonen is een van de mogelijkheden om de ruimte in te vullen. Op de afbeelding hierboven is te zien dat de eventuele bouwplannen gesitueerd zijn aan de zijde van de Biltlaan, waardoor aan de zijde van de Van Lierestraat een open ruimte ontstaat voor groen, spelen en parkeren. Over de inrichting van de ruimte staat echter nog niets vast.

Planning

Op 10 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor het realiseren van het IKC. Er is ingestemd met het ruimtelijke kader voor de nieuwe indeling van het gebied en de raad heeft kredieten beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw en de uitwerking van de openbare ruimte en de bouwkavel dat vrijkomt naast het IKC.

De komende tijd zullen de scholen in samenwerking met de gemeente een ontwerp maken voor het IKC en gymzaal en de gemeente zal een ontwerp maken voor de openbare ruimte rond het IKC en de nadere invulling van het bouwkavel.

Wanneer gestart wordt met de sloop van het gebouw waar basisschool De Windvang in gevestigd is en de gymzaal, worden leerlingen tijdelijk ondergebracht in De Mauritsschool. Daarna wordt gestart met de nieuwbouw van het IKC. Hier worden basisscholen De Windvang en de Krulder, samen met KOK kinderopvang en Jeugdhulp Cardea, in ondergebracht. Daarna wordt het oude gebouw van basisschool de Krulder gesloopt waarna het bouwkavel vrijkomt voor het ontwikkelen van de beoogde woningen.

Participatie

Om de omgeving en geïnteresseerden te betrekken bij de uitwerking van de plannen is op maandag 11 november een informatiebijeenkomst georganiseerd in basisschool de Krulder. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn veel vragen gesteld en meegegeven aan de gemeente. U kunt deze vragen en antwoorden hierop bekijken via de link hieronder:

Op dinsdag 3 november vond een online bewonersavond plaats, waar de plannen voor het IKC+ en de buitenruimte werden besproken. Er werden presentaties gegeven over het IKC (pdf, 3 MB) en over parkeren en verkeer in de buitenruimte (pdf, 2 MB).

Op 18 november werd er een online omgevingsavond georganiseerd waarbij deze presentatie (pdf, 10 MB) werd getoond.