Marktplein Piet Heinlaan

De nieuwe speeltuin bij Aquamar is af en dus is het tijd om het marktplein een grondige opknapbeurt te geven. Het plein wordt zo ingedeeld dat het zo goed mogelijk voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.

Ontwerp van het nieuwe marktplein

Naast een markt- en evenementenplein wordt het plein ook een plek om te sporten, te spelen en elkaar te ontmoeten. Het asfalt wordt vervangen door klinkers, die in een patroon van de kabels op een oude Katwijkse visserstrui worden gelegd. Ook wordt er een nieuwe riolering aangelegd om regenwater naar de vijver bij de Vijverhof af te voeren. Daarnaast worden 26 nieuwe bomen geplant,  20 iepen op het plein en 6 linden in de dubbele bomenrij langs de Zeeweg. Hierdoor krijgt de omgeving een groene uitstraling.

Opening en ingebruikname vernieuwd marktplein

Door de werkzaamheden aan het marktplein aan de Piet Heinlaan, kan de vrijdagmarkt hier tijdelijk niet plaatsvinden. Om de vrijdagmarkt in deze periode toch mogelijk te maken, is de markt tijdelijk verhuisd naar de omgeving van Sporthal Cleijn Duin. Op 20 december 2019 wordt het vernieuwde marktplein aan de Piet Heinlaan weer in gebruik genomen door de markt. Op deze dag wordt het plein feestelijk geopend

Parkeren op het nieuwe plein

Na de opknapbeurt blijft beperkt parkeren op een gedeelte van het nieuwe marktplein op bepaalde tijden mogelijk, zoals dat nu ook het geval is.

Meer info

Meer informatie over de vernieuwde omgeving van het marktplein en zwembad Aquamar vindt u op www.katwijk.nl/buitenruimtezwembad.

Naar het overzicht