Participatieraad

De Participatieraad is het vaste overlegorgaan van de gemeente op alle terreinen van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen. 

De Participatieraad wordt actief betrokken bij het maken van beleid. De Participatieraad kan daarnaast ook zelf relevante thema's en onderwerpen inbrengen. Zij adviseert dus gevraagd en ongevraagd.

De Participatieraad houdt zich bezig met:

  • mantelzorg en vrijwilligersondersteuning
  • voorzieningen en verstrekkingen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • jeugd- en opvoedingsondersteuning
  • verslavingszorg
  • sociale samenhang in buurten en wijken
  • toegankelijkheid openbare ruimte
  • maatschappelijke opvang
  • huiselijk geweld

In de Participatieraad zijn alle doelgroepen van maatschappelijke ondersteuning en zorg voor kinderen, volwassenen en ouderen vertegenwoordigd; deels door afgevaardigden van belangenorganisaties en deels door burgerparticipanten.

Vergaderingen

De Participatieraad vergadert regelmatig. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via: