Hoe wilt u wonen? Door mee te doen aan het digitale onderzoek van het Woonpanel laat u uw stem horen en denkt u mee over het thema Wonen. Het Woonpanel vindt twee keer per jaar plaats.

Onderwerpen vragenlijst Woonpanel

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede en betaalbare woningen voor al haar inwoners. Wij vinden beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzame kwaliteit belangrijke uitgangspunten. Onderwerpen die horen bij deze uitgangspunten staan in de vragenlijst van het Woonpanel. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van nieuwe woonvormen, zoals zorgwoningen, die samen met de woonconsument worden bedacht en ontwikkeld.

Waarom een Woonpanel?

De samenleving verandert en de gemeente verandert mee. De toekomstige woningmarkt vraagt om flexibiliteit, creativiteit en denken in kansen. Hoe wilt u wonen? Met het Woonpanel laat u uw stem horen en denkt u mee over het thema Wonen. Door 2 keer per jaar uw menig te geven via het onderzoek  van het Woonpanel, kunnen wij uw woongedrag beter volgen. En weten wij of de uitwerking van de Woonvisie aansluit bij de ontwikkelingen en trends. De resultaten van het onderzoek van het Woonpanel worden gebruikt voor projecten en activiteiten die  bijdragen aan het woongenot van de Katwijkse bevolking. 

De resultaten van het Woonpanel

Benieuwd naar de resultaten van het woonpanel? Bekijk deze hier:

  • webpagina Resultaten woonpanel

Contact

Heeft u vragen over het Woonpanel? Stuur deze dan per e-mail naar: