Koninklijke onderscheiding of lintje

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje.

Lintjes worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse 'lintjesregen' of bij een bijzondere gelegenheid. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Vraag een Koninklijke onderscheiding voor 1 juni voor het jaar daarna aan.

Wie verdient een lintje?

Kent u iemand die een lintje verdient, omdat hij of zij zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving?

Vrijwilligers

Als iemand vrijwillig sociaal- maatschappelijk actief is en zijn of haar inspanningen herkenbaar en belangrijk voor de samenleving zijn, kan hij of zij een onderscheiding verdienen.

Mantelzorgers

In een aantal gevallen kunt u een mantelzorger (iemand die een zieke, naaste of beperkte naaste verzorgt) voordragen voor een onderscheiding.

Voor meer informatie neem contact op met bestuurssecretariaat@katwijk.nl

Bijzondere verdiensten in de werkkring

Iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan daarvoor in sommige gevallen worden onderscheiden. Zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring' moeten aantoonbaar uitstijgen boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. De verdiensten moeten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden, maar ook voor de samenleving.

Aanvragen/voordragen

U kunt iemand voordragen bij de burgemeester voor een aanvraag Koninklijke onderscheiding.  

  • Neem eerst contact op met het bestuurssecretariaat. U krijgt dan uitleg over het gehele proces. Contact opnemen kan via (071) 406 50 01 of bestuurssecretariaat@katwijk.nl

Wat moet u vervolgens gaan doen bij het invullen van het uiteindelijke aanvraagformulier?

  • Helder en bondig formuleren waarom u vindt dat de persoon in aanmerking komt voor een onderscheiding. Bedenk dat de instanties die de aanvraag beoordelen de persoon in kwestie niet kennen en niet op de hoogte zijn van zijn/haar verdiensten.
  • Ondersteunende brieven toevoegen, bijvoorbeeld aanbevelingsbrieven van bestuursleden van organisaties waar de persoon in kwestie actief is.
  • Is de persoon in kwestie in loondienst? Dan is ook het toevoegen van een verklaring van de werkgever noodzakelijk, waaruit blijkt dat dat deze geen bezwaar heeft tegen de verlening van een Koninklijke onderscheiding.
  • Onderteken uw voordracht.

Aanvraag indienen

Maak een afspraak om de voordracht in te dienen. Een medewerker loopt met u de voordracht door om te controleren of de aanvraag volledig is.

Wanneer kunt u iemand voordragen?

Voorstellen voor de lintjesregen dienen uiterlijk 1 juni in het voorafgaande jaar bij de burgemeester ingediend te zijn. In sommige gevallen is een uitreiking tijdens een tussentijdse gelegenheid mogelijk. In dat geval moet het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren naar de burgemeester zijn ingediend.

Nadat de aanvraag is ingediend brengt de burgemeester aan de Commissaris van de Koning advies uit over alle aanvragen. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de Commissaris van de Koning en daarna door het Kapittel voor de Civiele Orde. Het Kapittel brengt advies uit aan minister ‘die het aangaat’. De minister stelt het Koninklijk besluit op, dat tot slot door H.M. de Koning wordt ondertekend. 

Wilt u een buitenlander voordragen voor een lintje? Dan kunt u dat doen bij de minister van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie

Voor advies of informatie over koninklijke onderscheidingen kunt u contact opnemen met het kabinet van de burgemeester:

of kijk op: