Permanente opvang asielzoekers

In Katwijk worden, op verzoek van het COA, op 2 tijdelijke locaties asielzoekers opgevangen. Sinds 2008 worden aan de rechterkant van de 1e Mientlaan in de Marinebarakken 570 asielzoekers opgevangen. Aan de overkant van deze Marinebarakken is sinds 2014 een tijdelijke opvanglocatie voor 600 asielzoekers. In totaal worden op deze 2 locaties 1170 mensen opgevangen. Het contract voor deze tijdelijke opvang loopt af. Eind 2015 stemde de gemeenteraad in met een permanente opvang voor maximaal 600 asielzoekers. De opvang van asielzoekers ging daarop in 2016 terug van 1170 naar maximaal 600 mensen.

Vanwege de grote behoefte aan opvangplekken besloot de gemeenteraad dat de tijdelijke opvangcentra niet direct hoefden te sluiten, maar dat het aantal bewoners geleidelijk kon worden teruggebracht.