Huisvesting arbeidsmigranten

In Katwijk wonen op dit moment ongeveer 900 arbeidsmigranten verspreid over de hele gemeente. De regering heeft de gemeente opdracht gegeven om te zorgen voor 500 extra huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten. Ook de andere gemeenten binnen de regio Holland Rijnland moeten dit doen.

Wat zijn arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten zijn inwoners uit EU-landen die in Nederland komen werken. De meeste arbeidsmigranten doen tijdelijk of seizoensgebonden werk en keren dan weer terug naar hun geboorteland. Zonder deze arbeidsmigranten zouden een aantal Nederlandse bedrijven, en ook Katwijkse bedrijven, niet meer kunnen functioneren.

Arbeidsmigranten mogen hier zijn en werken. Zij zijn verplicht zich in te schrijven bij de gemeente als ze denken hier langer dan 4 maanden te blijven. Ze hebben recht op een passend salaris en betalen daarover belasting en sociale lasten. Als arbeidsmigranten besluiten voor altijd in Nederland te blijven, hebben zij dezelfde rechten als andere Nederlanders.

Het belang van arbeidsmigrantenhuisvesting

Het huisvesten van arbeidsmigranten is belangrijk om meerdere redenen:

  1. Er is een economisch belang: een aantal (grote) bedrijven kan niet blijven bestaan zonder deze werknemers. Dat kan ook gevolgen hebben voor de autochtone werknemers.
  2. Een veiligheidsbelang: Deze mensen zijn al in Katwijk. Als de huisvesting voor deze tijdelijke buitenlandse werknemers niet wordt geregeld, is de kans op onveilige situaties groot.

Arbeidsmigrantenhuisvesting in Katwijk

In de gemeente Katwijk zijn arbeidsmigranten tot nu toe gehuisvest in flats en woningen. In totaal wonen er op dit moment ongeveer 900 arbeidsmigranten in Katwijk. In Katwijk aan Zee wonen er arbeidsmigranten in de “Rooie Buurt”, waar zij huizen huren van Dunavie. In Rijnsburg wonen ongeveer 80 arbeidsmigranten aan de Sandtlaan in hotel Den Hollander en er wonen tientallen arbeidsmigranten verspreid over het hele dorp.

Op bedrijventerrein Katwijkerbroek is een logiesaccommodatie. Deze accommodatie is eigendom van verhuurdersbedrijf Homeflex. De logiesaccommodatie heeft een vergunning voor 10 jaar. De vergunning kan verlengd worden tot een maximale duur van 15 jaar. Als er een verzoek komt om te verlengen, beoordeelt de gemeente op dat moment of het dan ruimtelijk gezien nog steeds aanvaardbaar is dat de accommodatie op het bedrijventerrein Katwijkerbroek is. Als de vergunning afloopt wordt de logiesaccommodatie verwijderd.

Klankbordgroep Katwijkerbroek

Om na te gaan of de huisvesting goed verloopt en om eventuele klachten te behandelen is er een klankbordgroep. Hiernaast is er een toezichthouder voor 20 uur per week aangesteld en zijn de Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) extra alert op de gang van zaken op Katwijkerbroek.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Homeflex, omwonenden, de wijkagent, wijkregisseur, een lid van de wijkraad Katwijk aan den Rijn en een lid van de wijkraad Valkenburg. Wilt u aansluiten bij deze klankbordgroep? Neem dan contact op met het team Wonen van de gemeente Katwijk via:

  • telefoon: (071) 406 50 00