Cijfers huisvesting statushouders

Afbeelding cijfers in beeld

Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk de opdracht om een aantal statushouders van woonruimte te voorzien. Op basis daarvan koppelt het COA de statushouder aan een gemeente en de gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte.

De taakstelling voor 2016 lag hoger dan daadwerkelijk is gehuisvest; de voornaamste reden hiervoor is dat er vanuit het COA niet genoeg koppelingen tot stand zijn gekomen om de opdracht te halen. Er zijn in 2016 in totaal 89 statushouders te weinig gehuisvest. Op dit moment neemt het aantal koppelingen weer toe en werkt de gemeente samen met Dunavie aan het inlopen van de achterstand.

Statushouders 2016 2017
Aantal gevestigd in Katwijk 59 60
Volgt inburgeringstraject 59 60
Doet betaald werk 8 1
In de bijstand 48 43
Uitgestroomd uit de bijstand 12 14

* Overige redenen voor uitstroom zijn:

  • aangaan relatie
  • overig inkomen
  • verhuisd naar een andere gemeente
  • onbekend