Activiteiten en ontwikkelingen

In het voorjaar van 2017 hebben 19 nieuwe Nederlanders een participatieverklaring ondertekend. Hierin geven zij aan de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en te zullen respecteren. Op dit moment volgen zij hun inburgeringstraject.

Om de betrokkenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten, organiseerde de gemeente in september samen met het Welzijnskwartier een bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst werden meer dan 300 verenigingen, scholen en kerken uitgenodigd. Helaas was het aantal belangstellenden op de avond zelf slechts 25.

Een brede bijeenkomst leverde niet het gewenste resultaat. Daarom kiest de gemeente voor een wijkgerichte aanpak. Eerst is gekeken naar de wijken waar statushouders zijn gehuisvest. Daarna zijn per wijk actieve wijkverenigingen benaderd die groot genoeg zijn om een rol te kunnen spelen in dit proces. Hetzelfde geldt voor kerken in de wijk. In juni voert de gemeente gesprekken met deze instellingen.

Duinvallei

In Duinvallei is letterlijk ruimte voor initiatieven. De gemeente steunt de initiatieven van Dunavie en Homeflex voor het plaatsen van 20 verplaatsbare woonunits voor Katwijkers die met spoed een woning zoeken. De initiatiefnemers hebben hun plannen inmiddels uitgewerkt in een concrete business case, voorzien van een financiƫle onderbouwing.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website van Duinvallei.