Indienen beroepschrift

Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt binnen 6 weken na bekendmaking een beroepschrift indienen. Dit kan digitaal of met een brief. Voor het digitaal indienen van een beroep moet u inloggen met DigiD (elektronisch handtekening).

Stuur uw brief naar Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Vermeldt u in het beroepschrift uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u een beroepschrift indient en de reden(en) waarom u een beroepschrift indient. U betaalt griffierechten voor het indienen van een beroepschrift.