Opgravingen Valkenhorst

2020: een Romeins legerkamp ontdekt

EenVandaag wijdde er al een uitzending aan en dagblad NRC schreef enthousiast over de vondst. Tijdens het laatste archeologisch onderzoek op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg, dat plaatsvond tussen september 2020 en mei 2021, werd het bewijs gevonden. Aan de noordkant van het gebied heeft rond het jaar 40 na Christus een groot Romeins legerkamp gestaan. Het legerkamp is vele malen groter geweest dan het in de jaren veertig van de vorige eeuw opgegraven castellum van Valkenburg. De ontdekking biedt weer nieuwe inzichten in het Duits-Nederlandse Limesnetwerk dat op de nominatie staat voor Unesco Werelderfgoed.

Transport over de Rijn

Het legioenskamp lag pal aan de oever van de Rijn en vlak bij de brede monding van die rivier. Het achterland was doorsneden door kreken en zijriviertjes. Transport over water was dus van groot belang. De archeologen vonden bij de laatste opgraving twee fragmenten van boomstamboten. De Romeinse soldaten hadden ze verwerkt in de constructie van hun kamp. Tot slot werd nog een ander stuk scheepshout opgegraven dat waarschijnlijk niet door de plaatselijke bevolking is gebruikt. De experts vermoeden dat de plank oorspronkelijk was verwerkt in een Mediterraan schip. Kijk mee en lees meer in bovenstaande korte film en de nieuwsbrief over deze recente vondsten.