Erfgoedplatform

Het Erfgoedplatform is een plek waar organisaties, ondernemers, inwoners en de gemeente informatie en kennis kunnen delen over het erfgoed in Katwijk en samen initiatieven kunnen ontwikkelen.  Door samenwerking in het Erfgoedplatform kunnen initiatieven elkaar versterken en kan onderling kennisuitwisseling plaatsvinden. Hierbij wordt steeds naar een koppeling gezocht met maatschappelijke doelstellingen op het gebied van samenleving, cultuur, economie, toerisme en omgevingskwaliteit. Zie voor meer informatie ook de erfgoedvisie. Er zullen regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het Erfgoedplatform.

Bent u geïnteresseerd in het erfgoed in Katwijk en wilt u kennis delen en samenwerken met anderen om initiatieven rondom erfgoed van de grond te krijgen? U bent van harte welkom! U kun zich aanmelden voor de nieuwsbrief en bijeenkomsten van het Erfgoedplatform via erfgoed@katwijk.nl.

Aanvragen subsidieregeling

U kunt geen subsidieregeling meer aanvragen. Indieningstermijn was van 15 september 2019 t/m 31 oktober 2019.