Erfgoed beleven

In elke gemeente zijn er belangrijke gebouwen en gebieden met een cultuurhistorische waarde. Om ervoor te zorgen dat dit gedeelte van het cultuurgoed behouden blijft voor de toekomst kan het nodig zijn om deze gebouwen en gebieden te beschermen en een status te geven als rijks- of gemeentelijk monument.

Open Monumentendag Katwijk

Jaarlijks vindt in Nederland de Open Monumentendag plaats op de tweede zaterdag van september, ook in onze gemeente. Veel monumenten in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn deze dag gratis geopend.

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten worden door de gemeente aangewezen. De gemeente bepaalt wat zij van lokaal belang vindt. Zij beoordeelt wat het meest karakteristiek voor de gebouwde geschiedenis is en behouden dient te blijven. Voordat een gebouw of object een monumentenstatus krijgt, wordt advies ingewonnen van de erfgoedcommissie. Zij beoordelen of er voldoende cultuurhistorische waarden zijn. Het college beslist uiteindelijk en in dit besluit spelen behalve de historische waarde ook andere aspecten een rol, zoals de belangen van de eigenaar.

Op dit moment telt de gemeente Katwijk ongeveer 160 beschermde gemeentelijke monumenten. Dit aantal wordt de komende jaren als resultaat van het Project Gemeentelijke Monumenten uitgebreid.

Rijksmonumenten

De rijksmonumenten zijn door het Rijk aangewezen. Het behouden en beschermen daarvan is van nationaal belang. De regels over wat er wel en niet mag met een rijksmonument zijn door het Rijk opgesteld. Er zijn in de gemeente Katwijk 43 rijksmonumenten, die zich zowel boven als onder de grond bevinden.

Gids ‘Monumentaal wonen’

Hoe raakt u, als monumenteigenaar, wegwijs in de spelregels voor het bezitten, verbouwen, restaureren en onderhouden van een rijksmonumentaal woonhuis? In de nieuwe (gratis) gids ‘Monumentaal wonen’ vindt u praktische informatie over onder andere de wet- en regelgeving, de fiscale aspecten en financiële mogelijkheden. De gids is te downloaden op:

Verduurzamen monument

Kerkenvisie

Ruim 1300 jaar geleden ontstonden de eerste houten kerkjes en eentje van tuftsteen in het gebied dat nu het grondgebied van de gemeente Katwijk vormt. In de laatste eeuw zijn er meer dan 30 kerken, kapellen en een tempel actief in gebruik (geweest) in de verschillende dorpskernen van het huidige Katwijk. De kerkgebouwen vormen ‘de ziel’ van de dorpen en zijn een belangrijk onderdeel van het DNA van Katwijk. Met de Kerkenvisie brengt gemeente Katwijk de (toekomstige) uitdagingen waar kerkgenootschappen met hun gebouwen voor staan, in beeld.

Wandel- en fietsroutes

Er zijn verschillende wandel- of fietsroutes langs verschillende monumenten. Kijk voor meer informatie op:

Verbouwen van een monument

Woont u in een monument of bent u de eigenaar? En wilt u iets veranderen aan de binnen- of buitenkant? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie: verbouwen van een monument

Financiële bijdragen en subsidies

Er zijn vele vormen van financiële tegemoetkoming voor het restaureren en onderhouden van monumenten. Ga voor meer informatie naar: