De erfgoedcommissie

De Katwijkse Erfgoedcommissie adviseert het college van B&W op het gebied van cultuurhistorische kwaliteit van de leefomgeving.

Dit houdt onder andere in dat wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een monument, de erfgoedcommissie zich hier eerst over buigt en het college adviseert over de gevolgen van het plan voor de monumentale waarden van het pand.

Voor het verantwoord omgaan met monumenten is een grote deskundigheid en zorgvuldigheid nodig. Bovendien veranderen voorschriften en inzichten regelmatig. De Erfgoedcommissie biedt specialistische kennis op cultuurhistorisch vlak, waarop het college voor advies kan terugvallen. Waar nodig zal de Erfgoedcommissie afstemming zoeken met de stadsbouwmeester, om tot een gezamenlijk advies te komen.

De Erfgoedcommissie bestaat uit 3 leden:

 • Wim Loth is de specialist op het gebied van bouwkunde/restauratiekunde. Hij heeft zijn sporen verdiend bij de Rijksgebouwendienst, waar hij veel restauraties heeft begeleid
 • Hans Vingerling maakt als kenner van de plaatselijke geschiedenis deel uit van de Erfgoedcommissie. Hij is opgeleid als restauratie-architect en is van 2006 tot 2010 wethouder Monumentenzorg geweest. Hij woont in Valkenburg
 • Dirk Schaap is aangetrokken als historisch geograaf en weet veel van oude landschappen. Daarnaast heeft Dirk als geboren Katwijker ook veel kennis van de plaatselijke geschiedenis.

De vergaderingen van de Erfgoedcommissie zijn openbaar. Ze vinden plaats op maandagen en starten om 14.30 uur. De vergaderingen zijn op het Gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk aan Zee. De vergaderdata voor 2023 zijn: 

 • 5 juni
 • 3 juli
 • 7 augustus
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Mocht u verhinderd zijn of liever digitaal deelnemen aan de vergadering dan is dat mogelijk. Neem in dat geval contact op met de secretaris van de Erfgoedcommissie via j.vanvelzen@katwijk.nl.

Agenda

De agenda van de vergadering van de Erfgoedcommissie wordt uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd op de website. De notulen van de vergadering komen beschikbaar nadat deze zijn vastgesteld. Deze vaststelling vindt plaats in de direct opvolgende vergadering. De openbare notulen kunnen vervolgens worden geraadpleegd in het Gemeenteblad van de gemeente Katwijk op de website officiële bekendmakingen van de overheid.

Wilt u geen notulen van de Erfgoedcommissie missen? Abonneer u dan op de bekendmakingen van de gemeente.

 • Datum: 5 juni 2023
 • Tijd: 14:30
 • Locatie: Gemeentehuis, Burgersubzaal rechts

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag vergadering 8 mei 2023
 3. Ingekomen stukken
 4. Werkbezoeken

Adres: Middenweg 9 te Valkenburg (15.10 uur)

 • Status: Gemeentelijk monument
 • Omgevingsvergunning: 7537171 / 05373122573
 • Betreft: Zonnepanelen plaatsen op achterdak.

Adres: Princestraat 35 te Katwijk (15.25 uur)

 • Status: dubbelbestemming cultuurhistorie
 • Omgevingsvergunning: 7550045
 • Betreft: Verbouwing van woonhuis aan de Princestraat 35 te Katwijk.

Adres: Andreashofje, Andreasplein 18 te Katwijk (15.45 uur)

 • Status: Gemeentelijk monument
 • Omgevingsvergunning: 7813527
 • Betreft: Het reinigen en schilderen van de gevels van de 12 woningen van het Andreashof. Het betreft de gevels aan het Andreasplein 18, Koninginneweg 3 t/m 11 en B.J. Blommerstraat 4 t/m 14.

Adres: Voorstraat 63 te Katwijk (16.10 uur)

 • Status: dubbelbestemming cultuurhistorie
 • Omgevingsvergunning: 7617695 / 05373084849  
 • Betreft: Het vergroten van het gebruiksoppervlakte door het aanbrengen van 2 dakopbouwen en het realiseren van een dakterras op de 2e verdieping. Vervangen van de bestaande kunststof kozijnen door geïsoleerde aluminium kozijnen in steel-look.

Rondvraag