De erfgoedcommissie

De Katwijkse Erfgoedcommissie bestaat uit 5 leden en adviseert het college op het gebied van cultuurhistorische kwaliteit van de leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een monument, de erfgoedcommissie zich hier eerst over buigt en het college adviseert. 

Voor het verantwoord omgaan met monumenten is een grote deskundigheid en zorgvuldigheid nodig. Bovendien veranderen voorschriften en inzichten regelmatig. De Erfgoedcommissie biedt specialistische kennis op cultuurhistorisch vlak, waarop het college van B&W voor advies kan terugvallen. Waar nodig zal de Erfgoedcommissie afstemming zoeken met de stadsbouwmeester, om tot een gezamenlijk advies te komen.

Samenstelling

De Erfgoedcommissie bestaat uit 5 leden:

  • Maarten Brouwers is de specialist op het gebied van bouwkunde/restauratiekunde. Hij heeft zijn sporen verdiend als restauratiearchitect bij de Rijksgebouwendienst. Doordat hij 20 jaar in Katwijk heeft gewoond kent hij de gemeente goed.
  • Evelien van Es is architectuurhistoricus. Zij heeft in deze functie onder andere gewerkt voor gemeente Leidschendam-Voorburg.
  • Hans Vingerling maakt als kenner van de plaatselijke geschiedenis deel uit van de Erfgoedcommissie. Hij is opgeleid als restauratie-architect en is van 2006 tot 2010 wethouder Monumentenzorg geweest. Hij woont in Valkenburg.
  • Heleen van Londen zit als archeoloog in de commissie. Zij is een gerenommeerd archeoloog van de Universiteit van Amsterdam met een uitgebreide lijst aan verricht onderzoek en publicaties. Zij is vanuit de erfgoedcommissie Bodegraven-Reeuwijk bekend met het commissiewerk.
  • David Koren is aangetrokken als historisch geograaf. David Koren is werkzaam voor de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en is bestuurslid van de Historisch Geografische Vereniging Utrecht.

Agenda

De Erfgoedcommissie vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda van deze vergaderingen vindt u bij de bekendmakingen: